Tendenčne napísaný nadpis nie je úplne našou šálkou kávy. No osobne sa nás tento týždeň dotkla situácia s tabuľkami EČV. Prídeš na dopravný inšpektorát s pripravenými 330€, že si chceš kúpiť vlastné značky a pri okienku ťa otočia, že nedajú sa momentálne objednať, lebo „nemá ich kto vyrábať“. Dostaneš do ruky klasické značky, ktoré majú skladom a podľa slov pána, aj tie len na cca mesiac, možno aj kratšie. Tak logicky sme začali ako web o autách zisťovať čo sa deje. Túto situáciu nám potvrdili zdroje z viacerých okresov a reálne je aktuálne nedostatok bežných tabuliek s EČV. K špeciálnym zeleným EČV na elektromobil sa dokonca nedá dostať už od konca Decembra a individuálne značky nie je možné objednať rovnako od zhruba polovice Decembra. Jediná možnosť je objednať si značky, vziať zatiaľ klasické a následne bez poplatku si ich nechať vymeniť po príchode tvojich vlastných. Aj to má však háčik. Nikto totižto nevie dnes povedať, kedy to bude. A pýtali sme sa kompetentných.

Dostali sme čerstvo odpoveď a aby sme boli čo najtransparentnejší, tak prilepíme sem celú správu od tlačového oddelenia Ministerstva Vnútra SR:

 


Zmluva s novým dodávateľom bola podpísaná v decembri. Tak ako sme informovali na tlačovej konferencii pri príležitosti uzatvorenia rámcovej dohody s novým dodávateľom, dodávka napríklad tabuliek s voliteľnými údajmi bude v úvodnej fáze poskytovania služieb s novým dodávateľom oneskorená.

Polícia však, pochopiteľne, umožňuje aj pri takýchto požiadavkách využívať vozidlo v cestnej premávke –  žiadateľovi vydá klasické TEČ, tabuľky s požadovaným obsahom mu budú vydané neskôr. Pracujeme na potrebnej úprave predpisov, aby po následnom vydaní žiadanej kategórie tabuliek nemuseli klienti dvakrát uhrádzať správny poplatok.

Pri e-službách možnosť požiadať o individuálne vyrábané tabuľky s voliteľnou logistikou, tabuľky pre elektromobily a plug-in hybridné vozidlá alebo tabuľky vyžarujúce svetlo zostala zachovaná. Dôvodom sú vysoké náklady na úpravu systému Národnej evidencie vozidiel, ktorých vynaloženie vzhľadom na dočasnosť situácie by nebolo efektívne.  Používatelia e-služieb sú informovaní o dočasnej nedostupnosti týchto tabuliek: každého, kto predsa len  e-službu využil či využije, bude kontaktovať pracovník dopravného inšpektorátu a poskytne mu všetky potrebné informácie.

Situácia je bohužiaľ dôsledkom opakovaných obštrukčných konaní tretích strán v procese verejného obstarávania, ktoré sa kvôli tomu predĺžilo o viac ako rok. Kontrakt s predchádzajúcim dlhoročným a predraženým dodávateľom vypršal. S ohľadom na lehoty dané zákonom o verejnom obstarávaní bolo ministerstvo vnútra oprávnené podpísať rámcovú dohodu s novým dodávateľom až v úplnom závere roku 2021, a tak objektívne nebolo možné nastaviť dodávky nových tabuliek a pracovný tok s novým dodávateľom hneď od začiatku roku 2022, za čo sa verejnosti ospravedlňujeme. 

S novým dodávateľom intenzívne komunikujeme, aby sme sa k plnohodnotnému štandardnému režimu vrátili čo najskôr. 


Okej, čo to teda znamená?! Termín, kedy sa to dá dokopy sme nedostali.

Dopravné inšpektoráty odpočítavajú posledné krabice so značkami a nové stále nechodia. Starý dodávateľ už ukončil ich výrobu z dôvodu ukončenia zmluvy ku koncu roku 2021 a nový dodávateľ ešte čaká podľa všetkého na ukončenie určitých procesov. Novým dodávateľom bude spoločnosť SPM – Security Paper Mill, a.s. so sídlom v Prahe, ktorá vyhrala zákazku verejného obstarávania na sumu 24 miliónov €.

O novinkách Vás budeme informovať.